Информације о достави

Град: 300,00

Бајчи Жилинксог, Царинска и Каналска: 400,00

Привредник: 400,00

БИГ: 400,00

Рибарско острво: 400,00

Ветерник до кружног – табле Футог: 460,00 – 520,00

Петроварадин до пијаце – после: 460,00 – 520,00

Каменица – Чардак: 460,00 – 630,00

Адице до Дринића – после: 380,00 – 440,00

Салјово (кружни ток – Матијевић): 520,00

I Клиса (канал – црква): 460,00

II Клиса (црква – аутопут): 520,00

III Клиса (Соле Мио): 690,00

Боцке: 690,00

Парагово: 690,00

Зрењанински пут – аутопут: 570,00

Чардак: 630,00

Поповица – Мошине виле: 750,00

Шангај: 690,00

Футог: 980,00

Руменка: 860,00

Авијација: 340,00

*цене доставе изражене су у динарима